Screening & Uitsluiting

 
We screenen onze beleggingspools op controverses met het VN Global Compact. Structurele schenders van het VN Global Compact sluiten we uit van het beleggingsuniversum. Ook ondernemingen die controversiële wapens produceren sluiten we op voorhand uit.

 VN Global Compact als uitsluitingscriterium

In 2015 hebben wij voor alle aandelenpools en vastrentende waardenpools het uitsluitingsbeleid uitgebreid. Dit betekent dat structurele schenders van de principes van het VN Global Compact worden uitgesloten. Beleggingen in uitgesloten ondernemingen worden verkocht. Er worden geen nieuwe aandelen of obligaties aangekocht zolang de onderneming op de uitsluitingslijst staat.
 

Uitsluiting controversiële wapens

Bij het bepalen van de definitie van controversiële wapens sluiten we ons aan bij de internationale verdragen die door Nederland zijn ondertekend en bij het beleid van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat producenten van onderstaande wapens zijn uitgesloten: 
  • Nucleaire wapens
  • Biologische wapens
  • Chemische wapens
  • Antipersoonsmijnen
  • Clustermunitie


Hoe wordt de uitsluitingslijst samengesteld?

In onze opdracht voert een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau een screening uit op basis van vooraf vastgestelde criteria. Met de uitkomst van het onderzoek stellen we elk halfjaar de uitsluitingslijst vast.