ESG-integratie in het beleggingsproces

 
Wij zijn ervan overtuigd dat het inzichtelijk maken van ESG-factoren bijdraagt aan betere beleggingsresultaten. We integreren deze factoren waar mogelijk in het beleggingsproces in de door ons beheerde beleggingspools.

 Staatsobligaties

We nemen waar mogelijk ESG-informatie (Environmental, Social, Governance) mee in de weging in kwantitatieve en kwalitatieve landenanalyses. Voor beleggingen in staatspapier van opkomende markten kunnen we extra ESG-criteria meenemen in de beoordeling van een land. Voorbeelden zijn de beoordeling van de mate van democratie, sociale zekerheid of de manier waarop het land omgaat met scholing en milieu. Het meenemen van deze factoren draagt op termijn bij aan een beter voor risico gecorrigeerd rendement van een portefeuille. 


Credits

We nemen waar mogelijk ESG-informatie mee in het beheer van al onze portefeuilles. Het integreren van ESG-informatie is van toegevoegde waarde voor kredietanalyses en beleggingsbeslissingen. Bij hogere gesignaleerde ESG-risico’s verlangen wij een hogere vergoeding voor het uitlenen van geld. Bij grote ESG-kansen voor een onderneming kan de vergoeding lager zijn. We zijn ervan overtuigd dat het meenemen van deze factoren op termijn bijdraagt aan een beter voor risico gecorrigeerd rendement van de beleggingen. 
 

Aandelen

ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het aandelenbeleggingsproces: we beoordelen voor alle ondernemingen de kwaliteit van relevante en materiële ESG-aspecten. De ESG-score die dit oplevert wordt meegenomen in het waarderingsmodel voor de onderneming. Dit geeft een goed beeld van de effecten van ESG-criteria op de waarde van ondernemingen in het beleggingsuniversum.