Corporate governance: rekenschap, transparantie en toezicht

 
Rekenschap, transparantie en toezicht spelen een belangrijke rol bij corporate governance. De Nederlandse Corporate Governance Code, de Code-Tabaksblat, schrijft voor welke rol institutionele beleggers hebben in goed ondernemingsbestuur. Daarin staat de rol als aandeelhouder en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen centraal. Wij beheren aandelenpools waarin verschillende pensioenfondsen participeren. We geven daarvoor invulling aan de Code-Tabaksblat met het onderstaande stembeleid.
 
 


​Uitgangspunten stembeleid

We maken actief gebruik van ons stemrecht. We stemmen vanuit efficiencyoverwegingen op afstand maar wonen ook zelf aandeelhoudersvergaderingen in Nederland bij als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als we namens de beleggingspools het woord willen voeren of vragen willen stellen aan de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen over controversiële financiële of maatschappelijke ondernemingsbeslissingen.
 

Stemmen op afstand

De aandelenpools hebben een internationale portefeuille. Daarom is het niet mogelijk om zelf alle aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken. We stemmen daarom vaak op afstand (proxy voting). Met een ‘vote disclosure’-systeem geven we inzicht in ons stemgedrag. Rapportages en stemgedrag van onze beleggingspools publiceren we op de website van Achmea Investment Management. Wij bieden u ook de mogelijkheid om voor uw discretionaire aandelenmandaten te stemmen en op uw eigen website de resultaten daarvan te publiceren.
 


Transparante rapportages

Over de uitvoering van uw en ons verantwoord beleggen beleid rapporteren we tweemaal per jaar aan u. We zorgen ervoor dat u als institutionele belegger rapportages en beleidsdocumenten over uw verantwoord beleggen beleid op uw website kan publiceren. Uiteraard rapporteren we met regelmaat aan onze klanten over de resultaten van screening & uitsluiting, engagement, stemmen, corporate governance en ESG-integratie.
 

Uitlenen van aandelen

Veel institutionele beleggers lenen aandelen uit aan andere partijen (securities lending). Aandelen worden tegen een vergoeding tijdelijk overgedragen aan een andere partij. Dit is een bron van inkomsten voor de beleggingsfondsen, zoals aandelenpools, en bevordert de liquiditeit in de markt. Wanneer aandelen zijn uitgeleend verliezen de beleggingsfondsen het stemrecht aan de partij die de aandelen heeft geleend. Op dit moment maken de aandelenpools geen gebruik van securities lending.