Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

De doelstelling van het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund is het prudent investeren van het bijeengebrachte kapitaal. Het Fonds heeft geen outperformance target en heeft geen benchmark.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is niet van toepassing. Dit fonds dient een ander doel dan sturing op maatschappelijk verantwoorde beleggingsdoelstellingen. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook niet relevant. Immers, er wordt belegd in kortlopende kasgeldstortingen en leningen bij lagere overheden in Nederland en Duitsland of in Reverse Repo’s met hoogwaardig onderpand, ongeacht ESG kenmerken.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926