Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund heeft als doel door actief beheer een bruto outperformance van 50 bps per jaar te behalen ten opzichte van de benchmark, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index.

Documentatie

 

Fondsdocumentatie
Prospectus
Fondsvoorwaarden

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926